ako chrániť potomka pred cukrovkou

AKO CHRÁNIŤ PRED CUKROVKOU POTOMKA


Spojitosť medzi diétou bohatou na lepok počas tehotenstva a zvýšeným rizikom vzniku cukrovky u detí.

Podľa štúdie zverejnenej v British Medical Journal, vysoký príjem potravín s obsahom lepku u matiek počas tehotenstva je spojený so zvýšeným rizikom, že sa u ich dieťaťa vyvinie diabetes 1. typu.

Lepok je všeobecný názov pre bielkoviny nachádzajúce sa v pšenici, raži a jačmeni a predpokladá sa, že má vplyv na vývoj diabetu 1. typu. V štúdiách na zvieratách bezlepková diéta počas gravidity takmer úplne zabránila vzniku cukrovky 1. typu u potomkov. Preto s cieľom lepšie porozumieť tejto asociácii sa výskumníci pod vedením Julie Antvorskovovej (na inštitúte Bartholin v Dánsku v spolupráci s výskumníkmi z dánskeho inštitútu Statens Serum Institut) rozhodli preskúmať, či aj príjem lepku počas tehotenstva u žien súvisí s následným rizikom diabetu 1. typu u detí.

Mgr.Stanislava Balogová - výživový poradca - Ako chrániť pred cukorovkou potomka

Výskumníci analyzovali údaje o 63 529 tehotných ženách zaradených do Dánskej národnej kohorty medzi januárom 1996 a októbrom 2002. Ženy uviedli informácie o svojom stravovaní pomocou dotazníka o frekvencii jedla v 25. týždni tehotenstva a informácie o diabete 1. typu u ich detí boli získané prostredníctvom dánskeho registra diabetu u detí a mladistvých.

Priemerný príjem lepku zo stravy bol 13 g na deň (v rozsahu od menej ako 7 g do viac ako 20 g na deň) a výskumníci identifikovali 247 prípadov diabetu 1. typu (miera 0,37%) medzi deťmi účastníčok. Po zohľadnení potenciálne vplyvných faktorov ako je vek matky, hmotnosť (BMI), celkový príjem energie a fajčenie počas tehotenstva sa zistilo, že riziko vzniku cukrovky 1. typu u dieťaťa sa zvyšovalo úmerne s príjmom lepku matky počas tehotenstva. Napríklad deti žien s najvyšším príjmom lepku (20 g na deň alebo viac) oproti tým s najnižším príjmom lepku (menej ako 7 g na deň) mali dvojnásobné riziko vzniku cukrovky 1. typu počas určeného obdobia výskumu (15 rokov).

Keďže táto štúdia bola pozorovacia, nie je možné vyvodiť z nej pevné závery o príčinách a dôsledkoch. Výskumníci však tvrdia, že to bola štúdia vysokej kvality s veľkým počtom účastníčok a dokázali sa prispôsobiť mnohým faktorom, ktoré by mohli ovplyvniť jej výsledky. Mechanizmy, ktoré by mohli vysvetliť túto spojitosť, nie sú známe, ale mohli by údajne zahŕňať zvýšený zápal alebo zvýšenú priepustnosť čreva.

Výskumní pracovníci Národného inštitútu pre zdravie a starostlivosť vo Fínsku tvrdia, že sú potrebné ďalšie štúdie na to, aby sa zistilo, či navrhovanú súvislosť skutočne poháňa lepok, alebo nejaká iná zložka obilnín či stravy.

Autori sa však zhodujú v názore, že hoci je príliš skoro na zmenu výživových odporúčaní týkajúcich sa príjmu lepku v tehotenstve, aj napriek tomu by si lekári, výskumníci a verejnosť mali byť vedomí možnosti, že konzumácia veľkého množstva lepku môže byť spojená so zvýšeným rizikom rozvoja diabetu 1. typu u dieťata. Výskumníci však tvrdia, že na potvrdenie alebo vylúčenie týchto zistení sú potrebné ďalšie štúdie.


Použité zdroje:
https://www.bmj.com/company/newsroom/high-gluten-diet-in-pregnancy-linked-to-increased-risk-of-diabetes-in-children/?fbclid=IwAR1T7vAql-Dh7hXcdRSHva1W4oxB5troPWmk_Mn4ARFrX9J3prrXtraXSd8