určiť o aký typ cukrovky sa jedná môže byť na začiatku komplikované

Určiť o aký typ cukrovky sa jedná môže byť na začiatku komplikované


Pacientov s ochorením diabetes mellitus neustále stúpa, nie len na Slovensku ale celosvetovo. Nie je vždy jednoduché odhadnúť, ani pre lekárov, či ide o diabetes 1. alebo 2. typu, najmä keď je toto ochorenie diagnostikované dospelým. Stalo sa to aj bristkej premiérke Therese May, keď jej v roku 2012 diagnostikovali diabetes 2. typu. Mala po päťdesiatke a napriek všetkým symptómom typickým pre diabetes 1. typu vrátane únavy, zvýšeného smädu či náhleho úbytku váhy jej lekár na začiatku diagnostikoval diabetes 2. typu. Po tom, čo jej predpísané lieky nepomáhali, premiérkin lekár vykonal ďalšie testy, ktoré potvrdili, že ide o diabetes 1. typu. Jej liečba sa veľmi rýchlo zmenila z liečby tabletkami na inzulínovú. „Mojou prvou reakciou bolo, že to predsa v mojom veku nie je možné a hneď na to mi napadlo: oh nie, budem si musieť pichať injekcie.“ Ako je vôbec možné, že si lekári tieto dve diagnózy zmýlia? Dr. Nick Thomas, autor štúdie týkajúcej sa 820 novodiagnostikovaných diabetikov v rokoch 2007 až 2017, sa vyjadril, že u dospelých je veľmi náročné rozpoznať rozdiel. „U detí ide najčastejšie o diabetes 1. typu, po 30. roku života u pacientov vo väčšine vzniká diabetes 2. typu a o typ 1. ide spravidla u menej ako 5% dospelých pacientov.“

Stanislava Balogová - diabutik, určenie typu cukrovky Diabetes 1. typu je autoimunitné ochorenie, pri ktorom imunitný systém napáda bunky produkujúce inzulín, ktorý zohráva kľúčovú úlohu v metabolizme. Diabetici 1. typu neprodukujú dostatok inzulínu, preto sú odkázaní na inzulínové injekcie, bez ktorých by nemohli žiť. Dodnes nie nie známa presná príčina vzniku diabetu 2. typu, no vo väčšine prípadov zohráva úlohu nadváha a genetika. Tento typ diabetu môžu často pacienti zvládnuť zmenou životného štýlu a perorálnymi liekmi. Liečba diabetu 1. typu pomocou liekov určených na liečbu diabetu 2. typu môže viesť k rýchlemu zhoršeniu zdravia pacienta a k rozvoju potenciálne život ohrozujúceho stavu, ktorý sa nazýva diabetická ketoacidóza. Dr. Joel Zonszein, riaditeľ klinického centra pre diabetes v Montefiore Medical Center v New Yorku, nebol prekvapený, že niektorí pacienti boli nesprávne diagnostikovaní. Podľa jeho vyjadrenia bol pred rokmi diabetes 1. typu diagnostikovaný len mládeži, no dnes čoraz častejšie pribúdajú mladí s diabetom 2. typu. Preto by podľa neho nemala byť klasifikácia cukrovky zovšeobecňovaná.

Diabetes sa nevyhýba ani slávnym osobnostiam. Laura Cleverly, autorka blogu Ninjabetic, uviedla, že Theresa May je pre diabetikov veľkou inšpiráciou, pretože je dôkazom toho, že aj diabetici 1. typu môžu viesť život ako ktokoľvek iný. Povedala: „nechajme politiku stranou, je naozaj inšpirujúce, že naša premiérka je diabetičkou 1. typu a stále vedie krajinu.“ Samotná Theresa May sa o ochorení vyjadrila takto: „ Z hľadiska základného manažmentu je to pre všetkých rovnaké. Musíte sa dostať do rutiny a pravidelne si merať glykémiu. O ochorení je lepšie hovoriť otvorene. Síce nevyťahujem inzulínové pero za stolom, ale nič neskrývam. Napríklad včera večer som bola na večeri a povedala som ostatným nech pokojne začnú jesť, ale ja si musím ísť najskôr aplikovať inzulín.“ Britská premiérka na tému diabetes niekoľkokrát poskytla rozhovor pre rádiá a taktiež aktívne podporuje charitatívnu prácu týkajúcu sa ochorenia. Theresa May je prvým svetovým lídrom, ktorý sa lieči na diabetes 1. typu.


Použité zdroje:
https://www.diabetes.org.uk/about_us/news/balance-interview-with-theresa-may
http://everydaydiabetes.com/theresa-may-diabetic/
https://www.health24.com/Medical/Diabetes/Type-1-diabetes/type-1-diabetes-often-misdiagnosed-in-adults-20181010